Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. ok
Produkty Menu

Predstavenie opakovača Yaesu DR-1XE, a jeho použitie s Echolink a HRI-200

31.3.2016 13:53:00
Predstavenie opakovača Yaesu DR-1XE, a jeho použitie s Echolink a HRI-200

V roku 2015 Yaesu Corporation začala veľkú kampaň na presadenie digitálneho módu C4FM. So sériou predajných a marketingových aktivít, umožnili digitálnym ručným a mobilným staniciam zostaviť základ systému a počítačové adaptéry HRI-200.  V tomto článku bude popísané pripojenie opakovačov a použitie adaptéru HRI-200.

Ako praktický príklad bude popísaná štruktúra opakovača HG4RUC, ktorý je zriadený rádioklubom Szöllősi József Radio Club v meste Székesfehérvár. Bude popísané ako je opakovač pripojený na sieť Echolink a riešenie prepojenia medzi starým analógovým a novým systémom. 

Samostatné ručné rádiostanice nebudú rozoberané. Zameriame sa iba na základ systému, ktorým je opakovač DR-1X (na obrázku):

https://www.yaesu.com/ProductImages/DR-1X_thumb.jpg

Yaesu DR-1X opakovač je dual-band (VHF/UHF) zariadenie, ktoré pracuje na oboch – analógovom aj digitálnom C4FM TX/RX móde.  Jeho mechanické vyhotovenie podporuje výmenu starého vybavenia a je možné ho nainštalovať do štandardného 19” racku. Je dostupný v dvoch verziách: bez napájacieho zdroja, ktorý môže pracovať s externého zdroja 13.8V,a so zabudovaným zdrojom, ktorý možno napájať priamo zo siete 230V.  Vybavenie sa nastavuje (CTCSS, TX/RX frekvencie, atď.) ľahko pomocou farebného dotykového displeja na prednom paneli. 

Dobrá rada pre prevádzku opakovača: Postarajte sa o dobré chladenie! V prípade chladeného racku, je možné prepnúť na nepretržitú prevádzku s výkonom 20W.

Medzi množstvom nastavení, by som chcel spomenúť dva dôležité módy. Vybavenie podporuje plne analógový vysielací mód, kedy digitálne vysielania uplinku sa skonvertujú na analógové. Všetky signály sa posielajú ďalej v analógovej FM, bez ohľadu na to, či je to signál C4FM alebo Internet Wires-X. Toto je ukázané na displeji ako je tento:

 

Iný mód je, keď analógové signály sú vysielané ďalej ako analógové a digitálne ďalej ako digitálne. 

Aktuálny firmvér nepodporuje digitálne vysielanie prichádzajúcich signálov z adaptéru Wires-X, tieto sa vysielajú ďalej ako analógové. Toto sa možno v budúcnosti zmení, pretože firmvér je stále vo vývoji a stále sa zdokonaľuje. Je preto vhodné kontrolovať stránky Yaesu pre prípadné aktualizácie. 

Pripojenie DR-1X A  na Wires-X sieť

Yaesu pôvodne vyvinulo Wires-X (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) systém pre pripájanie analógových staníc, ktorý umožňuje spájať stanice pomocou internetu. Pomocou tohto VoIP riešenia, môžu operátori komunikovať aj mimo dosah rádiových vĺn. Je to vidieť na priloženom obrázku. 

https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/images/top_illust01.jpg

Pre pripojenie na sieť Wires-X, potrebujeme PC adaptér typu Yaesu HRI-200  a PC, ktoré pracuje s operačným systémom MS Windows. HRI-200  je pripojené na PC pomocou bežného USB káblu. Program môže byť nainštalovaný s priloženého CD, alebo sa dá stiahnuť zo stránok Yaesu po registrácii. Toto je dôležitý krok, keď Vaša volacia značka je zaregistrovaná v systéme Yaesu, kedy sa vydá tzv. uzlové číslo. 

Zoznam aktívnych/registrovaných staníc je dostupný tu:

https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/id_active.php

Systém obnovuje tento zoznam každých minút. V čase písania tohto článku bolo zaregistrovaných viac ako 1100 uzlov do siete Wires-X. S pomocou softvéru je možné prehliadať stanice a aj ich kontaktovať.

Rýchla príručka pre Echolink (www.echolink.org)

História Echolink začína v počiatku dvadsiateho prvého storočia. Je to VoIP systém pokrývajúci celý svet, ktorý zabezpečuje prepojenie medzi analógovými stanicami cez internet. Je možné pripojiť sa na tieto stanice pomocou PC a tiež s inými zariadeniami (IOS, Android smartfóny a tablety). V čase písania tohto článku bolo k tejto sieti zaregistrovaných vyše 5700 uzlov. Podobne ako pre Wires-X, Vaša volacia značka musí byť zaregistrovaná. Zaslaním kópie Vášho rádioamatérskeho povolenia môže začať tzv. overenie.

Kým v systéme Wires-X zabezpečuje pripojenie na internet adaptér HRI-200 a Windows PC, pre Echolink je potrebný rádio adaptér k PC. Môže to byť PC (Windows alebo Linux) ale tiež počítač s jednoduchšou architektúrou ako je Raspberry PI, čo minimalizuje hardvérové požiadavky. Oba opakovače HG4RUC v Székesfehérvári a HG7RUA v Érde, využívajú toto riešenie.

Wires-X a Echolink systém sú si podobné v množstve funkcií:

 • Centrálna registrácia
 • Uzly sú uvedené v jednom zozname
 • Verejné konferenčné miestnosti
 • Práca s analógovými stanicami používajúcimi DTMF signály

Kým Wires-X je uzavretá (prístup majú iba stanice Yaesu) a zabezpečuje kompatibilitu a výbornú kvalitu, Echolink v základe umožňuje iba pripojenie analógových systémov a pripojenie digitálnych systémov je možné iba pomocou analógových (audio, FM) signálov. Tento analógový signál môže byť poslaný ďalej digitálnym systémom po A/D prevode. Široký rozsah použiteľného hardvéru podporujúceho Echolink spôsobuje nestálu kvalitu.

Konferenčné miestnosti

Wires-X zabezpečuje tzv. verejné konferenčné miestnosti. Tiež majú pridelené uzlové čísla a pripojením na nich sa môžeme zúčastniť konferencie s mnohými účastníkmi. V čase písania tohto článku bolo dostupných asi 760 Wires-X konferenčných miestností, kým systém Echolink má asi 260 miestností.

V niektorých konferenčných miestnostiach je viac ako 100 účastníkov. Aby sa predišlo zmätku je dôležité dodržiavať etiketu konferencie (vysielať krátko, nechať ostatných vysielať a pod.).

Chcel by som dať do pozornosti Wires-X konferenčné miestnosti. Sú tu pripojené aj opakovače, ktoré zabezpečujú lepšie pokrytie pomocou internetu. Opakovače sa medzi sebou cez internet počujú. Toto umožňuje QSO, kde je každý účastník v dosahu iného opakovača.  V čase písania boli pripojené opakovače v Székesfehérvári, Érde, a niekedy Debrecín na maďarskú konferenčnú miestnosť. Niekedy sú pripojení individuálni rádioamatéri. Obrázok ukazuje pripojenie opakovačov v Székesfehérvári a Érde na konferenčnú miestnosť. 

DTMF príkazy: 

V okolí opakovačov, s použitím tradičných FM staníc, Wires-X a Echolink staníc je možné spojenie cez opakovač pomocou DTMF tónových kódov.

V systéme Wires-X sú uzly identifikované pomocou DTMF ID na stránkach Yaesu. Tieto pozostávajú z piatich cifier, pričom treba vytočiť znak # pred vytvorením spojenia.

*=odpojenie – ukončenie spojenia. Rovnako ako #99999

#55555 – Zapnutie/vypnutie návratu do východiskovej konferenčnej miestnosti

#66666 – Status query. Požiadavka na vyslanie stavu uzla.

V systéme Echolink identifikátory uzlov sú 6 ciferné čísla na rozdiel od 5 ciferných pre Wires-X. Preto 5 miestny kód Wires-X znamená chybu pre Echolink, a normálne ovládač vyšle chybovú správu späť na stanicu. Preto je vhodné, ak sú chybové správy Echolink vypnuté.

Štruktúra stanice opakovača, HG4RUC

Ako príklad zhrnieme štruktúru stanice HG4RUC v Székesfehérvári, ktorá je veľmi podobná stanici HG7RUA v Érde.

Opakovač pozostáva z dvoch väčších celkov:

 • Wires-X systém
  • HRI-200 adaptér
  • PC pre spustenie Wires-X.exe (Dell D630)
  • DR-1XE opakovač
 • Echolink systém
  • Raspberry PI 2 Model B pre spustenie TheLinkBox
  • USB audio adaptéry
  • RTL 7007 UHF rádiostanica
  • RTL 2007 VHF rádiostanica

Príslušenstvo: Internetový káblový modem a router. Zaujímavé riešenie je sieťový konektor diaľkovo ovládaný pomocou smartfónu, preto v prípade poruchy opakovača možno niektoré jednotky vypnúť.

Dva systémy sú prepojené pomocou Raspberry PI počítača s použitím analógových signálov. Z DR-1X opakovača cez konektor DB15 je pripojený audio signál na vstup USB portu a výstup z toho istého portu je pripojený na vysielač UHF (RTL7007)rádiostanice. Druhé USB na Raspberry iba prepája VHF rádiostanicu so zvyškom systému, a umožňuje tak jeho dostupnosť z pásma 2m .

Ovládací program TheLinkBox umožňuje ovládať ľubovoľný počet staníc a zabezpečuje rôzne cesty medzi nimi a na viac zabezpečuje pripojenie na internet.

Zhrnutie

Značná časť súčasných opakovačov stále pracuje izolovane od seba a v analógovom FM móde. Ostatné majú nejaký typ pripojenia na Echolink, čo umožňuje komunikáciu mimo rádiového rozsahu opakovača pre rádioamatérov. Pre najnovšie opakovače podporujúce plne digitálnu prevádzku je potreba pre amatérov používajúcich analógové a digitálne módy, aby sa mohli medzi sebou kontaktovať. Na viac k starším analógovým systémom je dostupné digitálne vybavenie. Toto je pekná konštrukčná práca pre operátorov opakovačov. Môžu experimentovať s najnovším hardvérom a softvérom dúfajúc, že aktivita na opakovačoch sa zlepší a stane sa znova populárnou.

 

73 DX de Béla HA4BM

 1. Vysielacia anténa
 2. Chladiaci ventilátor
 3. Prijímacia anténa
 4. Poistka – 15A
 5. DC napájací vstup
 6. Poistka (iba pre DR-1X) 5A
 7. ACC konektor pre PC „SCU-20” interfejsový kábel
 8. CONTROL I/O konektor – pre externé ovládanie opakovača
 9. Napájanie (iba na DR-1X)
 10. Uzemnenie

 

Štítky priložené k obsahu: Yaesu
Informácie
ANICO Správy
Recenzia rádiostanice Wouxun KG-UVN1 od bloggera

Toto rádio sa objavilo vo výrobnej zostave Wouxun začiatkom roku 2019.
Na základe mojich skúseností získaných v priebehu rokov som skutočne rád, že tentokrát nemám prehľad o úplne novom zariadení. Prečo? Keď sa na trh uvádzajú nové zariadenia, zvyčajne je vo firmwari napriek všetkým testom vždy čo vylepšovať. Jednoročné rádio na druhej strane má zvyčajne aktualizovanú verziu firmwaru a vychytané nedostatky a chyby. Myslím si, že ten rok sa oplatilo čakať.

SDRplay internetové semináre a videorecenzie

SDRplay prevádzkuje sériu pravidelných technických internetových seminárov, ktoré by mohli byť zaujímavé pre začiatočníkov a nadšencov v SDR.

Čo je nové v SDR svete

Predstavili sme Vám jednu z našich posledných noviniek: nový SDRPlay RSPdx. Teraz si môžete prečítať a vypočuť aj názory iných užívateľov - tentokrát v angličtine.

RTLSDR očami SWL za posledných 8-10 rokov

SDR rádio sa stalo populárne okolo rokov 2012-2013 vďaka RTL čipom objavujúcich sa medzi DVB-T čínskymi USB PC prijímačmi. Nevedeli ste kúpiť tieto zariadenia na Slovensku, museli ste si ich objednať zo zahraničia. Odvtedy sa u nás situácia zmenila.

S radosťou predstavujeme nový 5W C4FM/FM 144/430MHz Dual Band digitálny Transceiver – FT3DE.

Nový Yaesu FT3DE poskytuje spoľahlivý 5W výkon v kompaktom dizajne a pri nízkej hmotnosti - Š62mm x V100mm x H32.5mm/ 282g. Šetrenie batérie je k dispozícii pre každé frekvenčné pásmo s vysielacím výkonom 5W 2,5W 1W 0,3W individuálne nastaviteľným. Aj v kompaktnom tele stanice si užívateľ môže užiť hlasnú a čistú kvalitu C4FM hlasu zo 700mW reproduktoru. Skutočná dvojpásmová prevádzka V+V, V+U, U+V, U+U je k dispozícii s dvoma nezávislými prijímačmi a FT3DE podporuje simultánny C4FM digitálny monitoring oboch pásiem A a B (C4FM, C4FM standby).

Facebook