Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Profesionálne rádiostanice vysielačky

Priemyselné (profesionálne) rádiostanice sú z výroby nenaprogramované. Je preto nutné ich nastaviť na požadované frekvencie, výkon a ďalšie nastavenia podľa požiadaviek zákazníka a v rámci povolenia vydaného úradom na ich prevádzku.