Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Ďalšie nové funkcie pre Yaesu FTDX-3000D & FTDX-1200 – Vodopád na displeji.

26.8.2015 10:16:48
Ďalšie nové funkcie pre Yaesu FTDX-3000D & FTDX-1200 – Vodopád na displeji.

Táto aktualizácia firmvéru predstavuje novú funkciu Vodopád (Waterfall), vylepšený displej o rozsah pásiem. Nová veľmi užitočná funkcia Vodopád.
Vodopád na displeji dáva užívateľom možnosť zobraziť všetky informácie o spektre okamžite, ktoré poskytujú údaje potrebné pre zistenie operátora, ktorý vysiela  na pásme. Vďaka tejto novej funkcii, pre Yaesu FTDX-3000D & FTDX-1200 si užívatelia môžu  viac vyhutnať uspokojujúce a efektívne fungovanie v najviac konkurencieschopných situáciách, napríklad pri prevádzke na rušnej HF prevádzke a 6m pásme.

Podrobosti novej funkcie:

• Zobrazenie predchádzajúcich dát spektra po dobu 25 sekúnd.
• Vodopád / vodopád / Zúžené spektrum, alebo zobrazené v plnom rozsahu.
• Rozsah spektra a AF-FFT rozsah pôsobnosti bude zobrazovať súčasne s Vodopádom.
• Funkcia Rozsah spektra je možné ukladať do pamäte, stlačením a podržaním „SELECT“ na jednu sekundu.

Transceivre vyrobené po 15 júla 2015 budú zahŕňať tieto nové funkcie. Nový firmware je k dispozícii aj na našich webových stránkach http://www.yaesu.com, a stiahnutím, môžu existujúce Yaesu FTDX-3000D & FTDX-1200 stanice rozšíriž o tieto výhody.

Ďakujeme vám za vašu pokračujúcu podporu YAESU a za vašu láskavú pozornosť k tomuto oznámeniu.

Štítky priložené k obsahu: Yaesu