Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Rozšírenie frekvenčného rozsahu - ručné rádiostanice

Anico
9,60 EUR (8,00 EUR + DPH)
Množstvo:ks
Označenie: FRQ-P
Dostupnosť: Na objednávku
Nehodnotené
9,60 EUR (8,00 EUR + DPH)
Množstvo:ks

Popis:

Rozšírenie frekvenčného rozsahu - ručné rádiostanice

Prosím, vezmite na vedomie: ANICO Slovakia ako distribútor amatérskych rádiostaníc môže rozšíriť ich frekvenčný rozsah aj mimo rádioamatérskych pásiem na základe individuálnych potrieb. Záruka na sa vzťahuje iba na rádiostanice, ktorým bol rozšírený rozsah v našej spoločnosti ANICO Slovakia. Záruka sa nevzťahuje, ak rádiostanica bola u nás kúpená a bol do nej urobený zásah inou osobou.

Prispôsobená anténa:  Je dôležité, aby sa na frekvencie použila správna anténa. Nesprávne zvolenie frekvencie rádiostanice resp. použitie nesprávnej antény môže mať za následok poškodenie rádiostanice hlavne jej VF zosilňovača. Je potrebné zvoliť správnu anténu, aby zariadenie pracovalo správne a anténa ladila na použitých frekvenciách s maximálnou účinnosťou. Technické špecifikácie pre rádioamatérske použitie výrobca zaručuje iba v amatérskych pásmach a to s toleranciou + / - 10 %  ako sú uvedené v manuáli. Parametre sú horšie pri vysielaní mimo rádioamatérskych pásiem.

Nie je možné použiť originálne dodávanú gumenú anténu pri ručných rádiostaniciach na roszšírené frekvencie mimo rádioamatérskych pásiem!
Máte možnosť dokúpenia gumených, mobilných aj stacionárnych antén na rôzne iné frekvencie na našom eshope.

Rádioamatérske povolenie a frekvencie: Neoprávnené používanie rádiostaníc na frekvenciách bez povolenia je v rozpore so zákonom.
Pre vysielanie ako na amatérskych frekvenciách tak aj na ostatných frekvenciách je potrebné Rádioamatérske alebo Osobitné povolenie od Telekomunikáčného úradu dnes Regulačného úradu SR. Povolenie na amatérske pásma sa nevťahuje na ostatné pásma, ktoré pokryje rádiostanica s rozšíreným vysielacím rozsahom!  Rádiostanicu s rozšíreným rozsahom mimo rádioamatérskych pásiem smie obsluhovať iba osoba s osobitným povolením od Telekomunikačného (Regulačného) úradu!

Je na zodpovednosti každého užívateľa rádiostanice, aby ju používal na frekvenciách podľa rádioamatérského alebo osobitného povolenia, ktoré mu vystavil úrad danej krajiny.

Recenzie

Pre tento produkt zatiaľ nebola napísaná žiadná recenzia.
Napísať recenziu!

Podobné produkty