Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. ok
Produkty Menu
Jazyky
Slovak sk

Priemyselné profesionálne stanice

Priemyselné profesionálne rádiostanice

Priemyselné rádiostanice sú z výroby nenaprogramované. Je preto nutné ich nastaviť na požadované frekvencie, výkon a ďalšie nastavenia podľa požiadaviek zákazníka a v rámci povolenia vydaného úradom na ich prevádzku.