Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Obchodné podmienky

Obchodné, platobné a dodacie podmienky

NÁKUP TOVARU – OBJEDNÁVANIE

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:  

1. prostredníctvom e-shopu

2. e-mailom: info@anico.sk

3. telefonicky na t.č.: 0918 514 866

Postup pri objednávaní cez eShop

  1. Prvým krokom je krátka registrácia. Zaregistrujte sa prosím a vyplňte označené polia.
  2. Prejdite myšou na kategóriu produktov.
  3. Zo sortimentu si vyberte tovar. Ak si prajete z vybraného tovaru viac kusov, v kolónke množstvo upravte číslo a potom kliknite na Pridať do košíka.
  4. V nakupovaní ďalších produktov môžete pokračovať tým istým spôsobom. Množstvo vybraného tovaru sa Vám bude zobrazovať v pravej hornej časti eShopu pri obrázku nákupného košíka.
  5. Ak prejdete myšou na košík a kliknete na Zobrazenie, získate prehľad obsahu košíka. Pokračujete kliknutím na Pokladňa. Pre dokončenie objednávky vyplňte svoje osobné údaje, spôsob dopravy a platby. Na záver sa Vám objaví zhrnutie objednávky. V súhrne objednávky nebude uvedená cena za prepravu, z dôvodu ich rôznorodosti. Túto cenu dopravy si môžete pozrieť v odkaze Poštovné a balné.
  6. Ďalším krokom je kliknutie na súhlas s Obchodnými podmienkami a potom kliknutie na Odoslať objednávku. Týmto krokom ste úspešne objednali a potvrdili Vašu objednávku. Potvrdenie objednávky Vám príde na zadaný email.

Spôsob platby je možné zvoliť pri objednávaní tovaru nasledovne: dobierka, bankový prevod, hotovosť. Tovar štandardne zasielame na dobierku. Pri väčšej sume formou predfaktúry. Po objednaní tovaru Vás budeme v pracovných dňoch do 24 hodín kontaktovať ohľadne potvrdenia objednávky a prípadného spôsobu doručenia. Pri objednaní cez e-shop dostanete potvrdenie objednávky mailom.

Pri kúpe tovaru je predávajúci povinný vystaviť doklad o kúpe tovaru a dodať ho kupujúcemu spolu s tovarom.

Pri prípadnej strate alebo poškodení zásielky vraciame len čiastku, ktorú vráti Slovenská pošta po ukončení reklamačného konania.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Peniaze predávajúci vráti kupujúcemu. Podmienkou je vrátenie tovaru v bezchybnom stave a v pôvodnom balení aj s fóliami a s baliacimi sáčkami. Pri tovare s darčekmi je ich povinný vrátiť tiež v bezchybnom stave v pôvodnom balení. Pri poskytnutí akcie CashBack "vrátenie vyhlásenej hotovosti - peňazí pri kúpe daného tovaru"  je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu túto finančnú hotovosť.

Ďalšie informácie

Kupujúci odoslaním svojej objednávky sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú cenu + poštovné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej k uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru a zaplatením za tovar. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web stránkach predávajúceho, resp. nie je momentálne skladom.  Aj na objednaný tovar, ktorý nie je skladom, alebo nie je uvedený v ponuke na web stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch. V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). V  prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky. V prípade že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 

Slovenská republika

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. si balné neúčtuje.

Pri kúpe tovaru do 300 € a do hmotnosti 10 kg, je cena za prepravu 5,90 EUR.

Nad 10 kg je cena aktuálna podľa cenníka Slovenskej pošty - kuriér.

Pri kúpe tovaru nad 300 € je doprava zadarmo.

Pri kúpe tovaru na ďalší predaj, si zákazník celú prepravu hradí sám.

Doručenie tovaru do 24 hodín.

Česká republika

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. si balné neúčtuje.

Pri kúpe tovaru do 400 € a do hmotnosti 10 kg, je cena za prepravu 12 €.

Pri kúpe tovaru nad 400 € je preprava zadarmo.

Pri kúpe tovaru na ďalší predaj, si zákazník celú prepravu hradí sám.

Doručenie tovaru do 6 - 9 dní.

Všetky ceny sú s 20 % DPH.

Reklamačný poriadok

Pri zakúpení tovaru obdržíte záručný list a doklad o kúpe, prípadne iba doklad o kúpe tovaru. Záruka na tovar, ktorý má doklad o kúpe, je podľa Obchodného zákona 24 mesiacov, mimo spotrebného tovaru.

Záruka sa vzťahuje na tovar s výrobnými chybami, ktoré sa objavia v termíne do 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nesprávnym používaním spadli, boli ponorené do tekutiny, alebo boli vystavené slnečnému žiareniu a tým sa poškodila ich funkčnosť.

Ďalej záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli otvorené, bol  v nich urobený zjavný cudzí zásah počas záručného obdobia. Záruka sa nevťahuje na zariadenia, pri ktorých bola nesprávne použitá - napojená anténa, (príslušná anténa na príslušné frekvenčné pásmo !) , ďalej na zariadenia, ako sú antény, balúny, unúny a iné, kde bol použitý nesprávny vysoký VF výkon, za nesprávne napojenie príslušného napätia, prepólovania a za celkové nesprávne použitie a použitie v nesprávnom prostredí, ďalej na tovar, ktorý  bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou alebo v dôsledku inej obdobnej skutočnosti.

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, resp. e-mailom. Tovar na opravu zašle kupujúci na svoje náklady. V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto chyby. Predávajúci túto chybu odstráni a zašle kupujúcemu na vlastné náklady.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar môže byť vymenený aj za ten istý tovar, po objednaní predajcom  /ak nie je skladom, resp. ak sa ešte vyrába/.  Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o chybe vedel, alebo ju sám spôsobil. Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare chyba, kupujúci má právo túto chybu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné chyby, kde záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

Zodpovednosť za chyby na stránke

www.anico.sk          eshop.anico.sk

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.anico.sk ; eshop.anico.sk sú z časti preberané od tretích strán. Môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Spoločnosť  ANICO Slovakia s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Dôležité!

Upozorňujeme zákazníkov pri kúpe rádiostaníc, že:

Rádiostanicu môže používať iba osoba s príslušným povolením od povoľovacích orgánov, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad). http://www.teleoff.gov.sk/

Výnimku tvoria rádiostanice pracujúce v pásme PMR 446 MHz a v pásme CB 27 MHz. Na tieto zariadenia sa povoľovacie podmienky nevzťahujú - nie je potrebné povolenie na ich prevádzkovanie.

Pravidlá ochrany osobných údajov, ANICO Slovakia s.r.o.

Data protection statement, Anico Slovakia s.r.o..

Anico Slovakia s.r.o. (ďalej len: správca) vyžaduje registráciu (prihlásenie) pre niektoré služby poskytované na stránkach (http://eshop.anico.sk/   http://anico.sk ).  Pre prístup k týmto službám sa od Vás počas registrácie a prihlásenia vyžadujú informácie, ktoré sa považujú za osobné údaje. Správca zaobchádza so všetkými získanými informáciami podľa platnej slovenskej a EU legislatívy. (Act CXII. of 2011, para 65-68.)

Správca nesmie v žiadnom prípade umožniť prístup k týmto údajom tretím osobám (okrem povinného hlásenia orgánu oprávnenému zákonom) a použije všetky primerané opatrenia na ochranu týchto údajov, čo bude vyžadované v zmluve pre akékoľvek spracovanie údajov. Správca umožní prístup k údajom tým zamestnancom, pre ktorých sú nevyhnutné, a ktorých práca priamo súvisí s legálnym dosiahnutím cieľa, pre ktorý boli údaje poskytnuté. Oprávnená osoba pre prácu s údajmi je marketingový manažér. V prípade, že správca sa dopustí porušenia, dotyčný môže uplatňovať nárok na riešenie sťažností a poplatok od prevádzkovateľa internetového obchodu. 

Práva v súvislosti s registráciou pre zasielanie noviniek (newsletter):

Cieľom registračných formulárov na stránkach http://eshop.anico.sk/ , https://www.facebook.com/ANICOSlovakia?fref=ts a tiež  http://anico.sk/  : je zasielanie noviniek (newstellerov) na e-mailovú adresu registrovaného. Zhromažďovanie a správa dát spĺňajú ustanovenia všeobecné právne predpisy. Údaje potrebné pre prihlásenie: meno, e-mailová adresa. Všetci žiadatelia o registráciu musia prijať vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všetci účastníci zaregistrovaný v databáze sa môže odhlásiť zo zoznamu pre zasielanie noviniek kliknutím na link v newstellery. NAIH registračné číslo spravovania dát pre registráciu: NAIH-84131/2015.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre zasielanie noviniek: NAIH-84130/2015.

Registrácia v internetovom obchode:

Nakupovanie z  http://eshop.anico.sk/ internetovom obchode nevyžaduje registráciu v internetovom obchode, zákazník sa môže rozhodnúť, či sa zaregistrovať, alebo nie. Ak sa rozhodne zaregistrovať, bude mu poslaný potvrdzujúci e-mail o registrácii na adresu, ktorú uviedol. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii, nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím stranám. Pre registráciu v internetovom obchode sa vyžadujú nasledujúce údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina, mesto, PSČ, ulica, číslo, unikátne heslo.

Registráciu možno kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom: po prihlásení, kliknite na "Účet" v pravom hornom rohu, portál zobrazí hlavné údaje v profile, ktoré možno voľne upraviť. Zrušenie účtu je treba požadovať na kontaktnej adrese zákazníckych služieb . Po zrušení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail o zmazaní Vašich údajov z databáze.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre registráciu na stránke: NAIH-84131/2015.

Spracovanie údajov v súvislosti s objednávaním cez internetový obchod:

Pri objednávaní z internetového obchodu http://eshop.anico.sk/ musí zákazník uviesť nevyhnutné informácie pre fakturáciu a zaslanie zásielky. Údaje poskytnuté pri objednávaní, nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím osobám. Od zákazníka sa požadujú nasledovné údaje: fakturačné meno a adresa, dodacie meno a adresa, kontaktná osoba a kontaktné údaje, príjemca faktúry, DIČ.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre činnosť internetového obchodu: NAIH-84132/2015. 

Ostatné informácie súvisiace so spracovaním údajov:

Počas registrácie a objednávania sa zaznamenávajú tiež nasledujúce technické údaje: IP adresa, dátum a čas. Údaje nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím osobám. Registrácia, hodnotenie produktov a objednávanie sú dobrovoľné, a sú ošetrené predchádzajúcim súhlasom s týmito podmienkami spracovania údajov.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre priamy marketing: NAIH-84127/2015.

Prehľad spracovaných údajov:

Nasledujúce údaje sú technicky zaznamenávané počas činnosti systému: údaje o počítači používateľa generované počas používania služby, a ktoré sa zaznamenávajú v systéme správcu automaticky ako výsledok procesov. Automaticky zaznamenávané údaje sa zaznamenávajú v logu pri prihlásení a odhlásení, bez zvláštneho vyhlásenia alebo činnosti používateľa .Tieto údaje nesmú byť priradené k ostatným osobným údajom používateľa, iba v prípade ak je to požadované zákonom. K týmto údajom môže pristupovať výhradne správca.

Cookies:

Anico Slovakia s.r.o.. Môže zbierať údaje o Vašich zvykoch pri prezeraní stránok. To sa vykonáva pomocou cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na disk. Ak sa vrátite na našu stránku, náš server rozozná cookies, ktoré nesú informáciu a Vašej poslednej návšteve. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Podľa základného pravidla sa cookies ukladajú na dobu 30 dní, ale môžete ich vymazať kedy chcete. Môžete Váš prehliadač nastaviť pre akékoľvek aktivity s cookies alebo ich zakázať. Ak ich však zakážete, nemôžeme garantovať, že Vaša skúsenosť so stránkou bude tak dobrá, ako keď cookies povolíte. Väčšina funkcií našej stránky vie pracovať bez použitia cookies. Anico Kft. Môže tiež robiť monitorovanie pre zistenie popularity jednotlivých liniek na stránke, prípadne pre vylepšenie navigácie na našej stránke. Údaje získané týmto spôsobom sa nikdy nedávajú do súvislosti s osobnými údajmi.

Cookies sa používajú tak, ako sa uvádza v Act C. of 2003., the Act CVIII. of 2001. o niektorých otázkach elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti, a predpisoch Európskej únie. Štúdiom cookies, môžeme prispôsobiť naše webové stránky lepšie Vašim potrebám, a poskytovať viac rozmanité užívateľské skúsenosti, pretože okrem iného cookies:

• ukladajú Vaše nastavenia, takže ich nemusíte nastavovať znova, keď sa vrátite na stránku,
• analyzujú použite stránky pre potreby vývoja stránky a jej rozšírenia podľa Vašich potrieb, tak aby   

  ste požadované informácie ľahko našli
• monitorujú efektivitu našej reklamy

 

O cookies

Na našej stránke používame 2 typy cookies: Dočasné (session) cookies a pretrvajúce cookies (spolu s permanentnými). Dočasné cookies existujú iba po dobu používania stránky používateľom a sú vymazané z počítača po ukončení prehliadača. Pretrvajúce cookies ostávajú v počítači, kým nie sú vymazané.

Dôležité session-id cookies

Sú potrebné pre navigáciu na našej stránke, pre funkciu kláves a tlačidiel a pre prístup ku chránenému obsahu. Tieto cookies ukladajú informácie a v niektorých prípadoch vybraný jazyk pre vypĺňanie formulárov. Nezbierajú informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať pre marketingové účely. Tiež si nepamätajú stránky, ktoré ste navštívili. Po zatvorení stránky sa tieto cookies automaticky vymažú. Ak tieto cookies zakážete, potom stránka alebo niektoré jej časti nemusia pracovať správne, nemusia sa zobraziť, prípadne vyhlásia chybu, čím sa znemožní použite stránky.

Analytické alebo výkonové Cookies

S týmito cookies môžeme rozlišovať a počítať návštevníkov a môžeme monitorovať, ako návštevníci stránku používajú, napríklad ktoré stránky sú najviac navštevované, a aké návštevníci dostávajú chybové správy zo stránky. Tieto cookies ukladajú mená používateľov a heslá, vykonávajú bezpečné prihlásenie na našu stránku, zabezpečujú jednotný vzhľad stránky a zbierajú informácie o používaní stránky. Toto prispieva k ďalšiemu rozvoju našej stránky. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré zbierajú tieto cookies sú súhrnné a preto anonymné. Slúžia iba na vylepšenie činnosti stránky.

Google Analytics

Používa sa Google Analytics pre zbieranie informácii ako používatelia používajú stránku. Používame tieto informácie pre ubezpečenie, že stránka splňuje požiadavky a potreby návštevníkov a pomáha nám zisťovať cesty pre zlepšenie stránky. Google Analytics zbiera informácie o stránkach, ktoré návštevník navštívil, koľko času strávil na stránke, ako sa na stránku dostal a na čo klikol. Pretože sa Vaše meno ani adresa neukladajú v súvislosti s týmto, nemožno tieto dáta použiť pre Vašu identifikáciu a nedovoľujeme Google použiť ich pre ich vlastné účely alebo ich zdieľať s niekým iným.

Funkčné cookies

Pre vylepšenie dojmu u používateľov tieto cookies detegujú aké zariadenie je použité pre zobrazenie našej stránky a ukladajú predchádzajúce činnosti používateľa (napr. Vaše meno, heslo, zvolený jazyk, región, atď.), aby bolo možné poskytovať služby v súlade s požiadavkami používateľov.

Cielené alebo reklamné cookies

Aby sme zabezpečili našim návštevníkom čo najrelevantnejšie marketingové informácie, tiež používame cielené (vybrané na mieru) reklamné cookies. Tieto vyžadujú Váš súhlas, ktorý môžete dať pri otvorení stránky kliknutím na príslušné políčko.  
Tieto cookies zbierajú celkom detailné informácie o Vašej aktivite pri prehliadaní našich stránok (napr. ukladajú na ktoré produkty a služby ste klikli). Tiež rozoznajú, ak sa vrátite na jednu z našich stránok. Ak ste už potvrdili, že chcete dostávať e-maily, marketingové informácie a ponuky, potom sa tieto cookies chovajú nasledovne:

·         Zbierajú informácie o tom, aké produkty a služby ste našli alebo ste umiestnili do nákupného košíka, takže

·         Ukladajú dáta o Vás, čo umožňuje identifikovať Vás a Vaše nastavenia, preto nemusíte tieto informácie poskytovať, ak sa na stránku najbližšie vrátite

·         Pomáhajú nám Vás identifikovať, keď odpoviete na jeden z našich e-mailov,

·         Naši reklamný partneri môžu zobrazovať reklamy na produkty a služby, ktoré ste prezerali na stránkach ich reklamnej siete

Správa cookies

Nastavenie prehliadača: môžete nastaviť prehliadač tak, aby akceptoval všetky cookies, zakázal všetky cookies alebo Vás informoval, ak je cookie prijatý na Váš počítač. Tieto nastavenia nájdete normálne pod „Nastavenia“ ("Options" alebo "Settings") v menu prehliadača. Všetky prehliadače sú rozdielne, preto pre správne nastavenie prosím použite menu „Help“ („Pomocník“) Vášho prehliadača alebo nasledujúce linky pre modifikáciu nastavenia cookies:

• spravovanie cookies v Internet Explorer
• spravovanie cookies vo Firefox
• spravovanie cookies v Chrome

 

Internetový obchod Anico Slovakia s.r.o.. Bol vytvorený pre použitie cookies, preto ich čiastočným alebo úplným zakázaním môžete obmedziť prístupnosť a použiteľnosť stránok, obmedziť interaktívnu komunikáciu a využitie služieb internetového obchodu.

Vypnutie používania osobných cookies

Ak ste predtým povolili použitie osobných cookies ale teraz chcete túto službu zakázať, prosím kontaktujte mailom túto adresu: anicosk@anico.sk.

Prevádzkovateľ obchodu je ANICO Slovakia s.r.o.

ANICO Slovakia s.r.o.