Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. ok
Produkty Menu
Vy ste navštívili: Úvod >

Letecké vysielačky

Letecké airband rádiostanice vysielačky a príslušenstvo

Používať letecké rádiostanice môžu len kvalifikované osoby s povolením od príslušného úradu.

Vysielanie na týchto rádiostaniciach neoprávnenými osobami je ZAKÁZANÉ!

Na všetky letecké rádiostanice Yaesu je záruka 3 roky.

Facebook