Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. ok
Produkty Menu

Ktorý digitálny systém je vhodný pre rádioamatérov?

Ktorý digitálny systém je vhodný pre rádioamatérov?

Ako sme už spomenuli predtým, digitálna komunikácia nebola veľmi atraktívna pre amatérov, najmä preto, že bolo ťažké pochopiť ako pracuje. Digitálne módy majú tri oddelené kategórie, ktoré je potrebné pochopiť: typ modulácie, typ komunikácie (multiplikácia) a protokol.

Prvá je typ modulácie:toto je samotná modulačná schéma, ktorá sa používa pre konverziu analógovej reči na digitálny signál (tiež nazvaná digitalizáciou). Najrozšírenejšími modulačnými módmi súGMSK(MSK), 16QAM, π/4 DPQSK a C4FM (4-úrovňováFSK). Každá z nich má svoje výhody a nevýhody, ktoré budú popísané neskôr.

Druhá je typ komunikácie: toto je metóda multiplikácie a vysielania modulovaných signálov.  Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, FDMA (Frekvenčnedelený viacnásobný prístup), TDMA (Časovo delený viacnásobný prístup), CDMA (Kódovo delený viacnásobný prístup) sú najrozšírenejšie. To bolo popísané v predchádzajúcej časti.

Tretia je protokol: toto je procedúra ako sa prevádza signál z vysielača do reproduktora prijímača. Protokol je pravdepodobne najdôležitejší faktor pri návrhu digitálneho rádia, aj keď sa používa rovnaká modulácia a komunikačný systém. Jedna z najdôležitejších častí je metóda kompresie pre zníženie množstva dát, ktoré neobsahujú užitočnú informáciu a spôsob detekcie a opravy chybných bitov. Bez neho by sa hlas v reproduktore prijímača „rozpadal“. Kým pre analógové rádio je dôležitý iba typ modulácie, pre digitálne je dôležitý aj typ komunikácie a protokol.

Teraz sa pozrieme na výhody a nevýhody modulačných módov.

GMSK modulácia

Modulátor GMSKje relatívne jednoduchý. Tento modulačný mód bol použitý v mobilných telefónoch a systéme TETRAPOLmedzi 1980 až 1990. Dnes sa považuje za zastaraný. GMSKmodulácia sa stále používa vD-STAR. Blokový diagram modulátora vidieť na obrázku 1. Detailné informácie o moduláciách MSK and GMSKmôžete nájsť tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum-shift_keying

Obrázok 1.

π/4 DQPSK modulácia

Toto je modulačný mód vyššej úrovne. Jedna z jeho najväčších výhod je, že skreslenie signálov je veľmi malé, aj keď tento mód vyžaduje lineárne VF časti (V triede A, tak ako pri SSB).). Na viac sú obvody o niečo zložitejšie. Toto je tiež sprevádzané nižšou efektivitou vysielača, čo má negatívny vplyv na životnosť batérie. Preto tento mód nie je veľmi rozšírený, okrem zopár aplikácií. Jednou z nich je európsky systém TETRA (v Maďarsku známy pod názvom EDR), ďalšou sú mobilné telefóny na báze TDMA (USA). Blokový diagram tejto modulácie vidieť na obrázku 2. Ak sa chcete ponoriť hlbšie do svetaDQPSK modulácie, detailný popis nájdete na: http://wsl.stanford.edu/~ee359/doppler2.pdf

Obrázok 2.

C4FM (4 úrovňová FSK) modulácia

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma moduláciami, sú obvody pre C4FMjednoduchšie a tiež bitová chyba (BER) je priaznivejšia. Pre tieto výhody táto modulácia skoro nahradila moduláciuGMSKvo vývoji profesionálnych staníc. Jeden z najlepšie známych systémov jeAPCO P-25, ktorý sa najmä využíva v štátnej komunikácii (polícia, pri pohromách a pod.) v USAa niektorých iných krajinách.C4FM modulácia sa stala veľmi populárna  profesionálnych staniciach. Používa sa aj v systéme DMRa tiež začína byť viac a viac populárny medzi rádioamatérmi. Blokový diagram modulátora vidieť na obrázku 3. Technológiu možno lepšie pochopiť na nasledujúcej ilustrácii. Kým binárne signály majú 2 stabilné stavy 0 a 1, 4-úrovňový signál má 4 stabilné stavy: 00, 01, 11 a 10.

Obrázok 3.

Schopnosti rôznych systémov digitálnej komunikácie sú rôzne a závislé od typu modulácie, metódy multiplikácie a protokolu. Dnes jeC4FM modulovanýFDMA a TDMA (DMR) systém považovaný za najviac spoľahlivý, efektívny pri oprave chýb, s najlepšou kvalitou zvuku, pokrytím a životnosťou batérie. To je dôvod, prečo inžinieri v YAESUzvoliliC4FMmodulačný mód aFDMAkomunikačnú technológiu, pre vyvinutie systémuSYSTEM FUSIONpre rádioamatérov.

JadroSYSTEM FUSION je duo-band analógovo/digitálnyopakovač DR-1X, ktorý je zabudovaný v hlavných jednotkách (vysielači a prijímači)FTM-400mobilných staníc a má k nim pripojený riadiaci obvod.

SYSTEM FUSIONmožno použiť vC4FM digitálnom alebo analógovom móde, ale nie je kompatibilný so systémomD-STAR GMSK.SYTEM FUSIONje vybavený funkciou automatickej voľby módu, ktorá deteguje mód prijímaného signálu:

V/D súbežný Hlas/Dáta komunikačný mód: jeden z logických kanálov je použitý pre hlasový signál, kým druhý je použitý pre prenos dát, rozdelením 12.5 kHz kanálu. Tok dát je tiež opatrený opravnými kódmi.

Hlasový FR mód (Voice Full Rate Mode): Tento mód využíva celú šírku pásma 12.5 kHz pre vysielania digitálneho hlasového signálu. Väčšie množstvo prenášaných dát o hlase umožňuje vyššiu kvalitu zvuku.

Dátový FR Mód (High-speed Data Communication Mode) tento mód využíva celú šírku pásma 12.5 kHz pre dátovú komunikáciu. Rádiostanice sa automaticky prepnú na tento mód pri posielaní obrázku nasnímaného kamerou.

FM Mód: môže byť využitý pre komunikáciu s rádioamatérmi, ktorý dosiaľ nemajú digitálnu stanicu, a je efektívna pre komunikáciu so slabým signálom, ktorý spôsobuje rozpadanie zvuku v digitálnom móde . Analógový mód umožňuje komunikáciu aj vo vzdialenostiach, kde šum a slabé signály tvoria komunikáciu takmer nemožnú. 

Automatický výber módu (AMS)

Jedna z excelentných vlastností opakovača DR-1X je to, že môže nahradiť existujúci opakovač, či už je to VHF aleboUHF zariadenie. Ponechaním antén, duplexných filtrov a výmenou VF jednotiek máme najmodernejší digitálny opakovač. Pre hladký prechod môže opakovač pracovať ako analógovýFMopakovač, aleboC4FM digitálnyopakovač. Ak je prichádzajúci signál analógový, vtedy sa vysiela ako analógový. Ak je digitálny, vysiala sa ako digitálny.

Nové funkcie digitálneho systému C4FM

Funkcia digitálneho skupinového monitora

Digitálna funkcia GM automaticky kontroluje, či členovia registrovaný v skupine sú v komunikačnom dosahu a zobrazuje informácie ako vzdialenosť a smer pre každú volaciu značku na obrazovke. Túto funkciu možno použiť tiež pre zasielanie správ a dát (napr. obrázkov) medzi členmi skupiny.

Funkcia zachytenia obrázku

S použitím mikrofónu s kamerouMH-85A11Umožno nasnímať obrázok (fotografiu) a zaslať ho pomocou systémuC4FM

Smart Navigačná funkcia

Toto je navigačná funkcia, ktorá v reálnom čase zaznamenáva polohu a smerovanie staníc. V digitálnom V/D móde sa zasielajú informácie ako poloha v rovnakom čase ako hlasový signál, čo umožňuje sledovať vzdialenosť a smer protistanice v reálnom čase počas komunikácie.

Je možné navigovať stanicu do stanoveného bodu. Napríklad v turistike, kde sa Vaša pozícia stále mení, je možné sa ľahko stretnúť alebo naplánovať cestu.

Detailný popis a špecifikácia DR-1X C4FMje dostupná na: http://www.radioamatorwebshop.eu

Teraz je otvorená skupina nazvanáYaesu C4FM System FusionnaFacebooku. Kto sa zaujíma o digitálnu komunikáciu a chce sa podeliť o svoje skúsenosti, je v skupine vítaný.

József Dévényi

HA0LC

M.Sc. E. E.

Štítky priložené k obsahu: Yaesu
Informácie
ANICO Správy
Oneskorenie dodávok od LDG

Vážení zákazníci!

V poslednom čase došlo k prerušeniu obstarávania produktov LDG. V továrni LDG dodávatelia neposkytujú náhradné diely, takže LDG bohužiaľ môže plniť objednávky iba s veľkým oneskorením. Z tohto dôvodu sa očakáva niekoľkomesačné oneskorenie dodávok. Produkty ktoré máme na sklade, môžeme dodať okamžite, ale tie produkty LDG, ktoré momentálne nemáme na sklade, sú dočasne nedostupné v našom internetovom obchode. Nemôžeme zaručiť presný dátum dodania produktu LDG, ktorý nie je na sklade. Ihneď ako budeme mať viac informácií o príchode zásielok LDG, budeme vás informovať.

Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Novinky zo sveta SDR 01/2021

Vážení rádioamatéri ! 

Prinášame niekoľko noviniek z SDRplay o nových výukových videách, výučbovom kurze, ukážkach pluginov atď. 

Od poslednej aktualizácie zaručuje SDRplay, že stiahnuteľné image pre Raspberry Pi sú plne funkčné s novšími modelmi ako RPi 4B + RPi4B + 8GB a RPI-400. V blogu SDRplay nájdete najnovšie odkazy na tieto ako aj nové skripty, ktoré vám umožňujú inštalovať software súvisiaci s SDRplay na SD kartu: https://www.sdrplay.com/add-sdrplay-related-software-to-your-existing-raspberry-pi-sd-card (K tejto téme je aj nový video sprievodca).

Anico PoC rádiostanice Vám ponúkajú možnosť operatívnej komunikácie okamžite takmer na celom svete. 

Pracujú na mobilných sieťach cez dátové pripojenie od mobilného operátora alebo bez SIM karty cez WiFi pripojenie. Pozrite si krátke video:

P.F. 2021

Vážení zákazníci.

V termíne od 22. decembra 2020 do 4. januára 2021 budeme mať zatvorené.

Objednávky budeme naďalej prijímať cez eshop alebo mailom a budú postupne vybavované od 5. januára 2021.

Správy zo sveta SDR 12/2020

 

Ďalšie novinky zo sveta SDR

Facebook