Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Profesionálne Motorola rádiostanice

Motorola profesionálne rádiostanice ktoré vyžadujú povolenie s frekvenciou, od výroby nepracujú na prednastavených PMR frekvenciách určených pre voľné použitie a preto na ich využitie musíte vlastniť povolenie s frekvenciou od Regulačného úradu SR. 

Motorola profesionálne rádiostanice ktoré vyžadujú povolenie s frekvenciou, od výroby nepracujú na prednastavených PMR frekvenciách určených pre voľné použitie a preto na ich využitie musíte vlastniť povolenie s frekvenciou od Regulačného úradu SR. Môžete si zvoliť medzi ručnými a mobilnými rádiostanicami ako aj prevádzačovými systémami. Povolenie poskytuje udržať inú nežiadúcu prevádzku mimo danej frekvencie a menšiu interferenciu. Inak povedané: len užívatelia určite skupiny sa počujú navzájom. Nemocnice, firmy, prepravné spoločnosti, vládny sektor si volia rádiostanice s licenciou, pretože vyžadujú väčšie súkromie prípadne aj väčšie pokrytie.

Komunikujú Vaši zamestnanci cez mobilné telefóny alebo používajú klasické rádiostanice? Máme efektívnejšie riešenie...

V niektorých firmách je výmena informácií medzi zamestnancami často zle vyriešená. Používajú mobilné telefóny a tak nemajú možnosť komunikovať v rámci skupiny. Prečo si popredné výrobné spoločnosti, logistické firmy, hotely a hráči vo vládnom sektore volia priemyselné rádiostanice?

PROFESIONÁLNE RÁDIOSTANICE

Rýchla komunikácia medzi zamestnancami a v dnešnej dobe kľúčová a môže prebiehať jednoducho s profesionálnymi rádiostanicami.

Dobre zhotovený rádiový systém umožňuje ľuďom pracovať efektívne, produktívne a bezpečne a to od výroby po vládny sektor. Nič sa nevyrovná rýchlosti rádiovej komunikácie hlavne ak sa vyžaduje rýchla reakcia alebo okamžité núdzové volanie Toto riešenie umožňuje komunikáciu v reálnom čase medzi členmi tímu alebo rôznymi skupinami, ktoré neovplyvňujú žiadne vonkajšie a rušivé faktory. Výsledok: prísun zákazníkov, vzrast predaja, spokojní zamestnanci.

Prečo potrebujete vyskúšať profesionálne rádiostanice?

Rýchla komunikácia medzi  zamestnancami je základom v dnešnom živote a môže byť dosiahnutá jednoducho s profesionálnymi rádiostanicami. Okrem toho sú profesionálne rádiostanice odolnejšie, majú kvalitnejší zvuk a voči mobilným telefónom poskytujú ďalšie výhody: nastaviteľná dĺžka volania, výdrž, životnosť batérie, prevádzka bez závad, kvalita zvuku.

Ďalšie výhody sú:

 • možnosť skupinovej komunikácie
 • odolnosť voči prachu, nárazom, vode - ATEX modely
 • vysoká kapacita batérie: 16-20 hodín prevádzky
 • komunikácia v uzatvorenom okruhu – žiadne nežiadúce osoby v konverzácii
 • neobmedzený dosah vďaka rádiostaniciam s internetovou podporou
 • rýchle, kryštálovo čisté vysielanie audia nezávislé od iného poskytovateľa
 • množstvo príslušenstva pre pohodlné nosenie a používanie
 • Inovatívne funkcie ako:
  • prerušenie vysielania - pre odvysielanie urgentnej správy
  • Man Down a Lone Worker – automatické volanie o pomoc ak je zamestnanec v nebezpečenstve a nie je schopný komunikovať.
  • Location Tracking - monitorovanie pohybu vozidiel, zariadení a osôb v reálnom čase

Motorola prevádzače sa používajú na zvýšenie dosahu rádiových staníc a poskytujú tiež výborné riešenie pre rádiové pokrytie v oblastiach, kde nefunguje priame spojenie medzi rádiostanicami. Postavením prevádzačového systému môžeme zvýšiť pokrytie, ktoré môžu používať analógové aj digitálne rádiostanice v tzv. hybridnom móde.